Menu

Energetické poradenství

V posledních dvou až třech letech hýbe naší společností fenomén změn dodavatele energií. Poprvé se tato možnost objevila u elektřiny, později u zemního plynu. První, kdo mohl využívat služeb tzv. alternativních dodavatelů energií, byly velké průmyslové podniky, později i menší firmy. Asi před 7 lety se možnost změny dodavatele elektřiny otevřela i pro bytové a rodinné domy. Stejná možnost nastala u zemního plynu asi o dva roky později. Změnu dodavatele energií provádějí u nás již statisíce uživatelů ročně.

Na změně dodavatele energie, ať už elektřiny nebo zemního plynu, se dá podstatným způsobem ušetřit. Jak už to ale u nás bývá, každá nová věc, která se dá nějakým způsobem zobchodovat, láká různé podnikavce, kteří se snaží nekalými praktikami, co nejvíce na nastalé situaci vydělat. Proto vznikla celá řada podloudných firem či podomních prodejců, kteří se pohybují na trhu a pod různými záminkami se snaží vlákat klienta do pasti, ze které není mnohdy úniku. Jde jim především o maximální provizi z uzavřeného obchodu. Nabízejí proto klientům smlouvy o dodávkách elektřiny a plynu, které mnohdy nejsou výhodné. Existuje totiž přímá úměrnost mezi výší ceny a provize za smlouvu. Čím vyšší cena komodity, tím vyšší provize pro prodejce. Další model, který je tzv. poradci aplikován, je platba za poradenství. Poradce nabídne klientovi nízkou cenu a řekne si za platbu z úspory. To je samozřejmě pro klienta výhodnější. Pozor ale na procentuální výši této platby. Běžně se jedná až o třetinu úspory, a to nejsou zrovna malé peníze. Proto občanské sdružení Pro náš dům připravuje pro své členy bezplatnou formu této služby.

Ochrana spotřebitele

Protože nekalé praktiky dodavatelů energií se neustále množily, vznikla v roce 2011 novela energetického zákona, která významně posílila postavení zákazníka vůči dodavatelům energií. Zejména umožnila odstoupení od smlouvy bez udání důvodu při změně cen komodity. Ustanovila také povinnost dodavatelům takovou změnu ceny dopředu avizovat a umožnila možnost zákazníkům se lépe rozhodovat, jakého dodavatele energií zvolit. Problémem je ale to, že lidé o těchto možnostech neví, neznají smluvní podmínky dodavatele a setrvávají v mnohdy velice nevýhodných smluvních vztazích.

Úloha spolku Pro náš dům

Všichni dobře víme, že provozní náklady v rámci kolektivního i individuálního bydlení neustále stoupají. Největší část přitom tvoří náklady na energie – elektřinu a teplo. Trh s energiemi je dnes nastaven tak, že zákazníci s velkými odběry či s větším množstvím odběrních míst se dostávají při výběru dodavatele díky většímu množství odebrané energie, na významně nižší jednotkovou cenu za tyto komodity. Občanské sdružení Pro náš dům si vytklo za cíl pomocí sdružení odběrních míst získat pro své členy lepší vyjednávací pozici s dodavateli energií, zejména elektřiny a zemního plynu. V rámci konkurenčního prostředí na trhu s energiemi poté přinést okamžité úspory na těchto výdajích. Další podstatnou úlohou je pak pomoc při ochraně spotřebitele. Nabízíme našim členům bezplatně naše zkušenosti a možnost zastupování na základě plné moci při jednání s dodavateli energií, případně při řešení sporů u Energetického regulačního úřadu, který bdí nad trhem s energií v ČR.

Nabízíme následující služby:

  • Analýza aktuálních nákladů na energie a smluvních vztahů se stávajícími dodavateli energií.
  • Analýza distribučních sazeb a jejich správné nastavení.
  • Sdružení odběrů pro potřeby výběru dodavatele a sjednání individuální ceny energií.
  • Transparentní výběr dodavatelů elektřiny a zemního plynu s popsáním výhod i nevýhod jednotlivých nabídek formou aukce.
  • Garance vyčíslených úspor při změně dodavatele.
  • Zastupování členů při jednání s dodavateli energií na základě udělené plné moci.
  • Ochrana spotřebitele vč. vypovězení i nevýhodných a dlouhodobých kontraktů.
  • Sledování cen a vývoje na trhu s elektřinou a zemním plynem a informování o aktuálních nabídkách a cenách jednotlivých účastníků trhu.
  • Možnost přípravy investice ušetřených prostředků do dalších opatření snižujících energetickou náročnost budovy.

Připojte se k nám a neplaťte za energie víc než je nezbytně nutné.

 

Pro náš dům, z. s.

Veveří 102

616 00 Brno

info@pronasdum.cz