Adresa: Město:
Statutár. zástupce: PSČ:
Jmeno: Sídlo:
Funkce:
Telefon: E-mail:
Stavební rozměry domu : půdorys(m2): výška(m):
podlaží:
Počet bytů: vytápěná plocha(m2):
Objekt zateplen: ANO - NE -
Výměna oken: ANO - NE -
Stávající systém vytápění :
Centrální zásobování teplem: ANO - NE -
Celk. roční spotřeba tepla (GJ) Roční spotřeba tepla na vytápění (GJ)
Roční spotřeba tepla na výr. TV (GJ) Roční spotřeba teplé vody (m3)
Cena ohřevu vody (Kč/m3) Cena tepla na výrobu TV (Kč/GJ)
Celková roční platba za teplo vč. DPH Stávající dodavatel tepla
Roční platba za teplo na vytápění vč. DPH Roční platba za teplo na výrobu teplé vody vč. DPH